Pages

LABOUR DAY MAY 1ST

SO JATAY HAIN
FOOT PATH PE AKHBAR BICHA KAR

MAZDOOR KABHI ....
NIND KI GOLI NAHI KHATAY
......!

Poetry of soul


Share